مطلب شماره 609

در خصوص انتخاب روش ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی- مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف مودیان

در خصوص انتخاب روش ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی- مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف مودیان

با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره 3 ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (6) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه "دراین صورت مودیان تکلیفی درخصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند." مودیانی که می­خواهند از ظرفیت قانونی مفاد این تبصره استفاده نمایند ( ارسال و ثبت صورتحساب­های الکترونیکی صادر شده در سامانه­های دولتی در سامانه مودیان)، می‏بایست در فرآیند دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در سامانه مودیان، در بخش عضویت کارپوشه، روش ارسال اطلاعات "از طریق شرکت معتمد/سامانه دولتی و با کلید شرکت معتمد/سامانه دولتی"  را انتخاب نمایند.


جزئیات و اطلاعات بیشتر در سند "راهنمای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" بخش کارپوشه و  عضویت در سامانه مودیان که در درگاه  سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir  بخش پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت آیین‌نامه ها، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، بارگذاری شده، در دسترس می‌باشد.

نویسنده : مدیر وبسایت
تعداد بازدید : 220