گالری تصاویر

گرامیداشت روز حسابدار

گرامیداشت روز حسابدار

شرکت درخشان حساب - پاییز 1402

گرامیداشت روز حسابدار

گرامیداشت روز حسابدار

شرکت درخشان حساب - پاییز 1402

گرامیداشت روز حسابدار - آبان ماه 1401

گرامیداشت روز حسابدار - آبان ماه 1401

تبریک روز حسابدار به همه ی حسابدارن ایران

گرامیداشت روز حسابدار - آبان ماه 1401

گرامیداشت روز حسابدار - آبان ماه 1401

مدیریت درخشان حساب - جناب آقای خاک تاریک

جلسه بهمراهی حسابرسان درخشان حساب

جلسه بهمراهی حسابرسان درخشان حساب

دفتر مرکزی درخشان حساب - اراک

جلسه مدیر بهمراه حسابرسان درخشان حساب

جلسه مدیر بهمراه حسابرسان درخشان حساب

دفتر مرکزی درخشان حساب - اراک

نمایی از فضای بیرونی درخشان حساب

نمایی از فضای بیرونی درخشان حساب

دفتر مرکزی درخشان حساب - خیابان قدوسی اراک

همایش توجیهی مالیات بهمراه کارفرمایان  درخشان حساب

همایش توجیهی مالیات بهمراه کارفرمایان درخشان حساب

هتل زاگرس اراک به میزبانی درخشان حساب

همایش توجیهی مالیات بهمراه کارفرمایان  درخشان حساب

همایش توجیهی مالیات بهمراه کارفرمایان درخشان حساب

هتل زاگرس اراک به میزبانی درخشان حساب

همایش توجیهی مالیات بهمراه کارفرمایان  درخشان حساب

همایش توجیهی مالیات بهمراه کارفرمایان درخشان حساب

هتل زاگرس اراک به میزبانی درخشان حساب

سخنرانی افتخاری دکتر مقدسی در سمینار درخشان حساب

سخنرانی افتخاری دکتر مقدسی در سمینار درخشان حساب

هتل زاگرس اراک به میزبانی درخشان حساب

سمینار تشریح تغییرات قوانین مالیاتی کشوری

سمینار تشریح تغییرات قوانین مالیاتی کشوری

هتل زاگرس اراک به میزبانی درخشان حساب

سمینار تشریح تغییرات قوانین مالیاتی کشوری

سمینار تشریح تغییرات قوانین مالیاتی کشوری

هتل زاگرس اراک به میزبانی درخشان حساب

سمینار تشریح تغییرات قوانین مالیاتی کشوری

سمینار تشریح تغییرات قوانین مالیاتی کشوری

هتل زاگرس اراک به میزبانی درخشان حساب

برگزاری جلسه با حضور مدیران ارگانهای دولتی

برگزاری جلسه با حضور مدیران ارگانهای دولتی

سالن جلسات دفتر مرکزی درخشان حساب

نمایی از محیط داخلی شرکت - بهمن 1400

نمایی از محیط داخلی شرکت - بهمن 1400

دفتر مرکزی درخشان حساب

نمایی از محیط داخلی شرکت - خرداد 1395

نمایی از محیط داخلی شرکت - خرداد 1395

دفتر مرکزی درخشان حساب

بخشی از تقدیر نامه ها و لوح های افتخار درخشان حساب

بخشی از تقدیر نامه ها و لوح های افتخار درخشان حساب

دفتر مدیریت - جناب آقای خاک تاریک

فعالیت گروهی پرسنل حرفه ای درخشان حساب - 1401

فعالیت گروهی پرسنل حرفه ای درخشان حساب - 1401

دفتر مرکزی درخشان حساب

نمایی از اتاق جلسات اختصاصی درخشان حساب - 1401

نمایی از اتاق جلسات اختصاصی درخشان حساب - 1401

دفتر مرکزی درخشان حساب

نمایی از محیط داخلی شرکت خرداد 1401

نمایی از محیط داخلی شرکت خرداد 1401

دفتر مرکزی درخشان حساب

نمایی از محیط داخلی شرکت خرداد 1401

نمایی از محیط داخلی شرکت خرداد 1401

دفتر مرکزی درخشان حساب

بازدید نماینده مردمی اراک از غرفه درخشان حساب

بازدید نماینده مردمی اراک از غرفه درخشان حساب

حضور جناب آقای دکتر مقدسی در غرفه درخشان حساب

غرفه الکامپ شرکت درخشان حساب - نرم افزار ترازنگار

غرفه الکامپ شرکت درخشان حساب - نرم افزار ترازنگار

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزاری همایش آشنایی با حسابداری نوین

برگزاری همایش آشنایی با حسابداری نوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

برگزاری نشست علمی در شرکت درخشان حساب

برگزاری نشست علمی در شرکت درخشان حساب

اساتید و دانشجویان داشنگاه سما اراک

بازدید علمی از شرکت درخشان حساب

بازدید علمی از شرکت درخشان حساب

دانشجویان دانشگاه اراک

برگزاری نشست علمی در شرکت درخشان حساب

برگزاری نشست علمی در شرکت درخشان حساب

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اراک

غرفه الکامپ شرکت درخشان حساب - نرم افزار ترازنگار

غرفه الکامپ شرکت درخشان حساب - نرم افزار ترازنگار

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اراک

برگزاری همایش آشنایی با حسابداری نوین

برگزاری همایش آشنایی با حسابداری نوین

سخنرانی مدیریت محترم شرکت درخشان حساب

برگزاری همایش آشنایی با حسابداری نوین

برگزاری همایش آشنایی با حسابداری نوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مدیر مالی اداره برق استان مرکزی

مدیر مالی اداره برق استان مرکزی

برگزاری نشست علمی / مشاوره ای توسط درخشان حساب

مدیران کل استانداری استان مرکزی

مدیران کل استانداری استان مرکزی

بازدید از شرکت درخشان حساب

معاونت شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

معاونت شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

برگزاری نشست علمی توسط درخشان حساب

ریاست سازمان تعاونی روستایی استان مرکزی

ریاست سازمان تعاونی روستایی استان مرکزی

برگزاری نشست علمی توسط درخشان حساب

اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک

اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک

برگزاری جلسه علمی و تبادل نظرات تخصصی

ریاست پست بانک استان مرکزی

ریاست پست بانک استان مرکزی

بازدید از شرکت درخشان حساب

معاونت فنی دیوان محاسبات استان مرکزی

معاونت فنی دیوان محاسبات استان مرکزی

برگزاری نشست علمی توسط درخشان حساب

هیئت سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

هیئت سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

برگزاری نشست علمی توسط درخشان حساب

مدیر عامل سرپرستی بانک سپه

مدیر عامل سرپرستی بانک سپه

بازدید از شرکت درخشان حساب

معاونت سرپرستی مدیریت شعب بانک ملت

معاونت سرپرستی مدیریت شعب بانک ملت

بازدید از شرکت درخشان حساب

مراسم افتتاح اولین وبسایت درخشان حساب

مراسم افتتاح اولین وبسایت درخشان حساب

هتل امیر کبیر اراک